PRAWO ZANIKU PROMIENIOTWÓRCZEGO.

 

1.AKTYWNOSC PROMIENIOTWORCZA.

JEŚLI W CZASIE Δt ULEGA ROZPADOWI ΔN JADER PIERWIASTKA PROMIENIOTWÓRCZEGO TO ROZPAD TEN WYNOSI ΔN/Δt A WIELKOŚĆ OPISUJACA TEN ROZPAD TO AKTYWNOŚĆ PROMIENIOWANIA A = ΔN/Δt. JEDNOSTKA AKTYWNOŚCI JEST 1Bg.

 

2.AKTYWNOSC ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH PROMIENIOTWÓRCZYCH ZALEŻNOŚCI …

AKTYWNOŚĆ ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH MALEJE ZGODNIE Z ZALEŻNOŚCIĄ                      A = AOe –λ +.

AO – AKTYWNOŚĆ ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZEGO NA POCZĄTKU dOŚWIADCZENIA

A – AKTYWNOSC ZRODLA PO UPLYWIE CZASU t

Λ – WSPOLCZYNNIK DANY DLA DANEGO RODZAJU PROMIENIOWANIA ZWANY STALA ROZPADU PROMIENIOTWORCZEGO.

 

3.PRAWO ZANIKU PROMIENIOTWÓRCZEGO.

WYKORZYSTUJĄC FAKT ZE AKTYWNOŚĆ ŹRÓDŁA ZALERZY OD LICZBY JADER PIERWIASTKA PROMIENIOTWÓRCZEGO MOŻEMY STWIERDZIC JAKA LICZBA JADER TEGO PIERWIASTKA ULEGA ROZKŁADOWI PO UPŁYWIE CZASU N = NOe –λ+ .DLA CZASU t = t ODPOWIADAJACEMU NO/2 OTRZYMUJEMY ROWNOSC

1/= e λ t .PO ZLOGARYTMOWANIU MOŻEMY OBLICZYC CZAS POLOWICZNEGO ZANIKU JADER PROMIENIO TWORCZYCH.  T = Ln 2 / λ   à  T = 0,693 / λ